Podcast

Podcasts NPLW

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Afleveringen

S0 / E0 - 10 juni 2021

Hoe verbind je de energietransitie met het creëren van werkgelegenheid? We zijn in gesprek met Josee van Linschoten en Sàndor Csenki van WijkEnergieWerkt. Zij vertellen hoe zij in de Rotterdam, waaronder de wijk Bospolder Tussendijken, de energietransitie inzetten om de sociaaleconomische positie te...

S0 / E0 - 23 februari 2021

De aardgasvrije wijk en de ondergrond De realisatie van de aardgasvrij opgave heeft veel impact op de infrastructuur in de bodem. Daarnaast is door klimaatverandering ook verandering onder de grond merkbaar. Hoe breng je beleid en uitvoering bij deze complexe vraagstukken bij elkaar? Henk van den Be...

S0 / E0 - 24 december 2020

David Borger, projectleider, vertelt over de juridische uitdagingen die de gemeente Maastricht tegenkomt bij het aardgasvrij maken van de stad. Waar zitten bijvoorbeeld de juridische beperkingen van de Gaswet? Waar ontmoeten de Omgevingswet en de energietransitie elkaar? Transcript: https://www.rov...

S0 / E0 - 24 december 2020

Annelies van Rumpt, projectmanager energietransitie bij de gemeente Den Haag vertelt hoe de gemeente het industriegebied Binkhorst wil transformeren naar een, uiteindelijk klimaat neutrale, wijk waar het plezierig wonen en werken is. Transcript: https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20201224-id...

S0 / E0 - 24 december 2020

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft uit een pilot geothermie geleerd dat zij als gemeente de regierol hebben over warmtenetten in het algemeen. Ze hebben onderzocht wat ze zelf willen met warmtenetten en tegen welke juridische thema’s ze aanlopen. Hoe past dit bijvoorbeeld in de omgevingsvisie? Wim IJ...

S0 / E0 - 24 december 2020

Hoe kun je bewoners en bedrijven meenemen in de energievraagstukken? Hoe leer je elkaars taal spreken als je energie juridisch gaat borgen in de Omgevingswet? Nicolaas Veltman, projectregisseur Co2 neutrale wijken SMILE bij de gemeente Tilburg vertelt daarover in deze podcast. Transcript: https://w...

S0 / E0 - 24 december 2020

De twee werelden van de Energietransitie en de Omgevingswet. Waar vinden deze werelden elkaar? Hoe kunnen beleidsmedewerkers van deze twee domeinen de verbinding met elkaar vinden, elkaar aanvullen en versterken? En hoe zit het met regelgeving? Aan de hand van de ervaringen van acht gemeenten die di...

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...