Podcast

Podcasts NPLW

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Afleveringen

S01 / E04 - 14 juli 2023

Welke rol kan de wijkeconomie spelen in de warmtetransitie en hoe kun je dit als beste faciliteren? In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met met Roland Kluskens, bestuursadviseur werkgelegenheid en energietransitie bij de gemeente Arnhem en Patricia van der Haak, eigenaar v...

S01 / E03 - 14 juli 2023

Hoe neem je bewonersenergie mee in de wijkkeuze om als een van de eersten aardgasvrij te worden? In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met met Else Niesing, visiespecialist verduurzaming bestaande woningvoorraad bij de gemeente Zaanstad en Floris Baggerman, buurtbegeleider b...

S01 / E02 - 05 juni 2023

Hoe maken we het platteland aardgasvrij? Wat zijn hierbij de kansen en uitdagingen? Is hier genoeg aandacht voor vanuit het Rijk en waarin verschilt deze aanpak met die in de stad? In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met Esther Slegh, procesregisseur Duurzaamheid bij de g...

S01 / E01 - 05 juni 2023

Hoe kom je tot co-creatie van gemeente en inwoners op weg naar een aardgasvrije wijk, buurt of dorp? Waar begin je en wat zijn belangrijke aandachtspunten? In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met Ferenc ten Damme van Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel en...

S0 / E01 - 02 mei 2023

De gemeente Enkhuizen werkt in hun proeftuin Gommerwijk West nadrukkelijk samen met de energiecoöperatie. In dit drieluik spreken we met de gemeente, de energiecoöperatie en een inwoner. Door ze afzonderlijk te spreken willen we een beter beeld krijgen van hoe de diverse partijen zich ten op zich...

S0 / E0 - 02 mei 2023

De gemeente Enkhuizen werkt in hun proeftuin Gommerwijk West nadrukkelijk samen met de energiecoöperatie. In dit drieluik spreken we met de gemeente, de energiecoöperatie en een inwoner. Door ze afzonderlijk te spreken willen we een beter beeld krijgen van hoe de diverse partijen zich ten op zich...

S0 / E0 - 02 mei 2023

De gemeente Enkhuizen werkt in hun proeftuin Gommerwijk West nadrukkelijk samen met de energiecoöperatie. In dit drieluik spreken we met de gemeente, de energiecoöperatie en een inwoner. Door ze afzonderlijk te spreken willen we een beter beeld krijgen van hoe de diverse partijen zich ten op zich...

S0 / E0 - 05 december 2022

Veel gemeenten zijn na de transitievisies warmte volop bezig met het opstellen van de uitvoeringsplannen. Daar zitten nogal wat juridische zaken aan vast, zoals bijvoorbeeld de milieueffectrapportage. De vraag is dan: wanneer...

S0 / E0 - 30 november 2022

De moeder van gemeenteambtenaar Iris de Haan van gemeente Westerkwartier werkt in de thuiszorg.

S0 / E0 - 25 november 2022

Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de gemeente en een bewonersinitiatief op weg naar een aardgasvrije wijk, buurt of dorp? Hylke Hekkenberg van de gemeente De Fryske Marren en Goffe Venema, projectleider vanuit de energiecoöperatie Gaasterland, delen hun ervaring in een podcast. 

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Volg ons op ...