Podcast

Podcasts NPLW

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Afleveringen

S02 / E03 - 10 juni 2024

In de 3e aflevering van de podcastreeks Expeditie Energie praten Annemarie Küppers (ministerie van BZK) en Laetitia Ouillet (gemeente Schiedam) over de verduurzaming van verschillende soorten Verenigingen voor Eigenaren (VvE’s). Ook deelt ervaringsdeskundige en VvE-bestuurslid Marcel van Loon zij...

S02 / E02 - 19 mei 2024

In deze 2e aflevering van de podcastserie Expeditie Energie bespreken Tjalling de Vries, afdelingshoofd Energietransitie in de Gebouwde Omgeving bij het ministerie van BZK, en Robert Crabbendam, business manager bij HVC, wat er komt kijken bij een publiek warmtebedrijf. HVC staat voor huisvuilcen...

S02 / E01 - 23 april 2024

In deze 1e aflevering van de podcastserie Expeditie Energie vertellen Teun Bokhoven en Jan van Beuningen waar Nederland staat in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Zij spreken over de doelen, het beleid en welke stappen er gezet kunnen worden om van het aardgas af te gaan. Tot slot ref...

S01 / E05 - 07 december 2023

In deze podcast leggen we uit hoe je het proces van besluitvorming samen met bewoners kan inrichten. We gaan in op:Hoe je start bij het einddoel van het proces om vervolgens te bedenken welke stappen, informatie en mensen nodig zijn om dit doel te bereiken. Dat besl...

S01 / E04 - 14 juli 2023

Welke rol kan de wijkeconomie spelen in de warmtetransitie en hoe kun je dit als beste faciliteren? In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met met Roland Kluskens, bestuursadviseur werkgelegenheid en energietransitie bij de gemeente Arnhem en Patricia van der Haak, eigenaar v...

S01 / E03 - 14 juli 2023

Hoe neem je bewonersenergie mee in de wijkkeuze om als een van de eersten aardgasvrij te worden? In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met met Else Niesing, visiespecialist verduurzaming bestaande woningvoorraad bij de gemeente Zaanstad en Floris Baggerman, buurtbegeleider b...

S01 / E02 - 05 juni 2023

Hoe maken we het platteland aardgasvrij? Wat zijn hierbij de kansen en uitdagingen? Is hier genoeg aandacht voor vanuit het Rijk en waarin verschilt deze aanpak met die in de stad? In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met Esther Slegh, procesregisseur Duurzaamheid bij de g...

S01 / E01 - 05 juni 2023

Hoe kom je tot co-creatie van gemeente en inwoners op weg naar een aardgasvrije wijk, buurt of dorp? Waar begin je en wat zijn belangrijke aandachtspunten? In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met Ferenc ten Damme van Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel en...

S0 / E01 - 02 mei 2023

De gemeente Enkhuizen werkt in hun proeftuin Gommerwijk West nadrukkelijk samen met de energiecoöperatie. In dit drieluik spreken we met de gemeente, de energiecoöperatie en een inwoner. Door ze afzonderlijk te spreken willen we een beter beeld krijgen van hoe de diverse partijen zich ten op zich...

S0 / E0 - 02 mei 2023

De gemeente Enkhuizen werkt in hun proeftuin Gommerwijk West nadrukkelijk samen met de energiecoöperatie. In dit drieluik spreken we met de gemeente, de energiecoöperatie en een inwoner. Door ze afzonderlijk te spreken willen we een beter beeld krijgen van hoe de diverse partijen zich ten op zich...

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...