Podcast

Podcasts NPLW

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Afleveringen

S0 / E0 - 02 mei 2023

De gemeente Enkhuizen werkt in hun proeftuin Gommerwijk West nadrukkelijk samen met de energiecoöperatie. In dit drieluik spreken we met de gemeente, de energiecoöperatie en een inwoner. Door ze afzonderlijk te spreken willen we een beter beeld krijgen van hoe de diverse partijen zich ten op zich...

S0 / E0 - 05 december 2022

Veel gemeenten zijn na de transitievisies warmte volop bezig met het opstellen van de uitvoeringsplannen. Daar zitten nogal wat juridische zaken aan vast, zoals bijvoorbeeld de milieueffectrapportage. De vraag is dan: wanneer...

S0 / E0 - 30 november 2022

De moeder van gemeenteambtenaar Iris de Haan van gemeente Westerkwartier werkt in de thuiszorg.

S0 / E0 - 25 november 2022

Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de gemeente en een bewonersinitiatief op weg naar een aardgasvrije wijk, buurt of dorp? Hylke Hekkenberg van de gemeente De Fryske Marren en Goffe Venema, projectleider vanuit de energiecoöperatie Gaasterland, delen hun ervaring in een podcast. 

S0 / E0 - 15 augustus 2022

Hoe kunnen gemeenten samenwerken met VvE’s in het aardgasvrij maken van woningen? Inge van Beek, omgevingsmanager energietransitie VvE's bij de gemeente Tilburg, vertelt in deze podcast hoe zij en haar team het aanpakten. Verleiden is daarbij het toverwoord. Verleiden met profijt en comfort.

S0 / E0 - 15 augustus 2022

Dorpen in Noord-Groningen worden regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. Niet verwonderlijk dat bewoners van het gas af willen. Zes dorpen namen het initiatief voor energiecoöperatie Zonnedorpen. Hoe verloopt het initiatief? En combineert het met andere opgaven? In deze podcast hoor je meer.

S0 / E0 - 15 augustus 2022

Nu de gasprijs oploopt, is er veel belangstelling voor verduurzaming van woningen. In de modelwoning in de wijk Emmerhout in Emmen kunnen bewoners zien wat er mogelijk is op dat gebied. Tegelijk is er te zien hoe je je woning levensloopbestendig maakt. Een podcast over het combineren van opgaven....

S0 / E0 - 01 juni 2022

 Het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken loopt al een paar jaar. Platform 31 en Universiteit Nyenrode trekken hierin samen op met een aantal gemeenten. Voor deze podcast hebben we gesproken met Reinier Romijn (BZK), Nicolien Wirschell (gemeente Rotterdam) en Maurice Coen (Nye...

S0 / E0 - 04 mei 2022

In deze podcast praten we met Natasja Zwennen wijkconsulent van woningcorporatie L’Escaut. En met Michelle Vos, wijkcoördinator en Mariët Kaptein, beleidsmedewerker overheid en burgerparticipatie van de gemeente Vlissingen. Wij hebben het over de wijkanalyse en hoe je nu eigenlijk in beel...

S0 / E0 - 06 april 2022

In de warmtetransitie is participatie van inwoners belangrijk. De grote vraag is hoe je inwoners bereikt die zich (nog) niet betrokken voelen bij de aardgasvrije opgave. Vertrouwen van inwoners is het sleutelwoord. Maar hoe verdien je het vertrouwen? En hoe behoud je het? In deze podcast spreekt...

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...