Podcasts NPLW - S01 / E01

Co-creatie in de warmtetransitie

Hoe kom je tot co-creatie van gemeente en inwoners op weg naar een aardgasvrije wijk, buurt of dorp? Waar begin je en wat zijn belangrijke aandachtspunten?

In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met Ferenc ten Damme van Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel en auteur van het boek: Hoe dan? en Martijn Wubbolts, adviseur natuur & ruimte bij Natuur & Milieu Overijssel. Beiden zijn zij dagelijks bezig met de samenwerking met inwoners.
Ferenc geeft aan dat het eerst van belang is dat je als gemeente goed moet weten waar je aan begint. Is je interne organisatie hier klaar voor? Zoja dan volgen de volgende stappen. Heel erg van belang daarbij is je bewust te zijn van de verschillende belevingswerelden van verschillende soorten mensen. Martijn geeft hierbij interessante voorbeelden uit zijn werk als buurtbegeleider.

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...