Podcast

Podcasts NPLW

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Afleveringen

S0 / E0 - 14 maart 2022

De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur helpt gemeenten echt om meer regie te krijgen op de ondergrond." Alsdus Chantal Lemmert (senoir-juriste gemeente Zoetermeer). In deze podcast vertelt ze aan Regina Koning (projectleider thema Juridica bij het Kennis- en leerprogramma van het PAW...

S0 / E0 - 22 december 2021

Het is proeftuin Pekela gelukt om de naleving van AVG-regels strak georganiseerd te krijgen. Dat was een juridische uitdaging, want de projectgroep bestaat uit vrijwilligers. Regina Koning van PAW ging daarom in gesprek met projectleider Erik Matien over zijn ervaringen. Hoe kreeg hij dat voor elkaa...

S0 / E0 - 09 december 2021

PAW is een leerprogramma. In deze podcast verkennen we wat wordt er nu door wie wordt geleerd met welk doel? Sprekers zijn Sabine Jansen (senior adviseur Kennis PAW), Christine van Zuijlen (projectleider bij VNG), Joke Kok (gemeente Zwolle) en Paul Hospers (gemeente Lingewaard).

S0 / E0 - 07 december 2021

In deze podcast gaan we in gesprek over de betekenis van opschalen. Wat dat is, wat daarvoor nodig is en ook waar de verantwoordelijkheden liggen. Sprekers zijn Martijn Tak (senior adviseur PAW), Wouter Kersten (projectleider Platform 31) en Karen Jakschtow (projectleider gemeente Rotterdam)....

S0 / E0 - 01 december 2021

Vooral koplopers en tegenstanders laten zich horen als een gemeente met wijkbewoners praat over aardgasvrij. Een grote middengroep blijft stil. Of toch niet? In deze podcast blijkt dat die middengroep niet stil, maar vooral slecht in beeld is. De gemeente Amsterdam deelt haar ervaringen. En filosoof...

S0 / E0 - 16 september 2021

De gemeente is verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van wijken, dorpen en steden. Maar hoe vul je die rol in? Ytje Hiemstra en Anke Lodder vertellen in deze aflevering waarom hun gemeente, Tytsjerksteradiel (Fr), koos voor een faciliterende rol bij de het aardgasvrij maken van het dorp Garyp...

S0 / E0 - 21 juli 2021

Hoe pakt de gemeente Purmerend de regierol in de aardgasvrije wijk? De gemeente Purmerend zag in 2017 koppelkansen tussen de vernieuwing van het riool en de aanleg van een warmtenet. Toen de kans zich voordeed om de wijk Overwhere-Zuid aardgasvrij te maken mede met behulp van de subsidie uit het pro...

S0 / E0 - 20 juli 2021

Hoe belangrijk is het om gelijk met het aardgasvrij maken van de wijk, ook de opgave klimaatadaptatie mee te nemen? In deze podcast vertellen Frank Kuster, beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling en Isabelle de Warrimont, beleidsadviseur Klimaatadaptatie van de gemeente Venlo hoe zij de proeftuinwijk...

S0 / E0 - 20 juli 2021

In deze podcast zijn we op bezoek bij de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem werkt vanuit de gedachte dat energie bereikbaar moet zijn voor iedereen. Dit doen zij onder meer door samen te werken met Bureau Ruimtekoers. Dit bureau betrekt op een bijzondere manier de buurt of wijk bij de leefomgeving,...

S0 / E0 - 01 juli 2021

In deze eerste aflevering komen aan het woord programmadirecteur Jos van Dalen en projectleiders Roozbeh Nikdel van gemeente Eindhoven en Willy Jansen van de gemeente Eemsdelta. Wat is en wat doet PAW? En gaat het goed? Ook vertellen de gasten over de impact van berichtgeving in het nieuws.

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...