Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast Proeftuin Emmerhout: duurzaam en levensloopbestendig wonen

Nu de gasprijs oploopt, is er veel belangstelling voor verduurzaming van woningen.

Nu de gasprijs oploopt, is er veel belangstelling voor verduurzaming van woningen. In de modelwoning in de wijk Emmerhout in Emmen kunnen bewoners zien wat er mogelijk is op dat gebied. Tegelijk is er te zien hoe je je woning levensloopbestendig maakt. Een podcast over het combineren van opgaven.

Transcript

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...