Podcasts NPLW - S0 / E0

Hoe verdien je het vertrouwen van inwoners?

In de warmtetransitie is participatie van inwoners belangrijk. De grote vraag is hoe je inwoners bereikt die zich (nog) niet betrokken voelen bij de aardgasvrije opgave.

In de warmtetransitie is participatie van inwoners belangrijk. De grote vraag is hoe je inwoners bereikt die zich (nog) niet betrokken voelen bij de aardgasvrije opgave. Vertrouwen van inwoners is het sleutelwoord. Maar hoe verdien je het vertrouwen? En hoe behoud je het? In deze podcast spreekt PAW met Renee Kooger van TNO; zij deed onderzoek naar participatie in de warmtetransitie. En met Mohammed El Menhali, sociaal energie-expert en eigenaar van Just for you; via jongeren uit de Schilderswijk betrok hij succesvol Haagse inwoners bij de warmtetransitie.

Renee Kooger refereert in de podcast aan een nieuwe website De Energieke Gemeente. Die vind je op energy.nl.

Klik hier voor het transcript

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...