Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast Zonnedorpen: “Iedereen moet mee kunnen doen”

Dorpen in Noord-Groningen worden regelmatig opgeschrikt door aardbevingen.

Dorpen in Noord-Groningen worden regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. Niet verwonderlijk dat bewoners van het gas af willen. Zes dorpen namen het initiatief voor energiecoöperatie Zonnedorpen. Hoe verloopt het initiatief? En combineert het met andere opgaven? In deze podcast hoor je meer.

Transcript

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...