Podcasts NPLW - S0 / E0

Wijkanalyse in verbinding met de inwoners

In deze podcast praten we met Natasja Zwennen wijkconsulent van woningcorporatie L’Escaut. En met Michelle Vos, wijkcoördinator en Mariët Kaptein, beleidsmedewerker overheid en burgerparticipatie van de gemeente Vlissingen.

In deze podcast praten we met Natasja Zwennen wijkconsulent van woningcorporatie L’Escaut. En met Michelle Vos, wijkcoördinator en Mariët Kaptein, beleidsmedewerker overheid en burgerparticipatie van de gemeente Vlissingen.

Wij hebben het over de wijkanalyse en hoe je nu eigenlijk in beeld krijgt, in wat voor wijk je zit als gemeente en waar je actief op gaat zijn. In Vlissingen hebben ze hiervoor letterlijk bij 600 woningen aangebeld. Wat dat oplevert en wat het doet met de organisatie hoor je in deze podcast.

Klik hier om naar het transcript te gaan

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...