Podcasts NPLW - S0 / E0

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

Het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken loopt al een paar jaar.

 Het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken loopt al een paar jaar. Platform 31 en Universiteit Nyenrode trekken hierin samen op met een aantal gemeenten. Voor deze podcast hebben we gesproken met Reinier Romijn (BZK), Nicolien Wirschell (gemeente Rotterdam) en Maurice Coen (Nyenrode). Samen bespreken we vanuit de Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht wat er zoal geleerd is in het experimentenprogramma, hoe die kennis bij andere gemeenten terecht moet gaan komen en wat dit betekent en heeft betekent voor de wijk Pendrecht.

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Volg ons op ...