Podcasts NPLW - S0 / E0

Pekela en de AVG - "Als gemeente moeten we inwoners én vrijwilligers beschermen"

Het is proeftuin Pekela gelukt om de naleving van…

Het is proeftuin Pekela gelukt om de naleving van AVG-regels strak georganiseerd te krijgen. Dat was een juridische uitdaging, want de projectgroep bestaat uit vrijwilligers. Regina Koning van PAW ging daarom in gesprek met projectleider Erik Matien over zijn ervaringen. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Wat moet je daarvoor als eerste doen? Welke specialisten heb je nodig? En hoe zorg je dat de AVG tussen de oren komt en geen obstakel wordt? Luister nu de podcast! Transcript: https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/juridica/kennis+en+leren-ju/podcasts/2121597.aspx?t=Pekela-en-de-AVG-Als-gemeente-moeten-we-inwoners-en-vrijwilligers-beschermen
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Volg ons op ...