Podcasts NPLW - S01 / E03

Wijkkeuze met kennis van bewonersenergie

Hoe neem je bewonersenergie mee in de wijkkeuze om als een van de eersten aardgasvrij te worden? 

In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met met Else Niesing, visiespecialist verduurzaming bestaande woningvoorraad bij de gemeente Zaanstad en Floris Baggerman, buurtbegeleider bij Buurkracht. Beiden zijn zij betrokken geweest bij de totstandkoming van de Handleiding Optimalisering Wijkkeuze, die onlangs is verschenen.

Else geeft aan dat er in Zaanstad behoefte was om de wijken extra te prioriteren, omdat er in de transitievisie warmte vanuit de meer technische hoek veel wijken geschikt waren om mee te starten. De factor bewonersenergie (de mate van bewoners die actief zijn voor hun buurt op het gebied van duurzaamheid) is dan een goede om in kaart te brengen in de wijkkeuze, omdat er dan ws. meer draagvlak is. Floris vertelt welke bronnen je kunt raadplegen, hoe je de wijken kunt scoren en geeft voorbeelden van andere gemeenten waar hij dit proces al heeft doorlopen.

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...