Podcasts NPLW - S01 / E02

Plattelandsaanpak aardgasvrij

Hoe maken we het platteland aardgasvrij? Wat zijn hierbij de kansen en uitdagingen? Is hier genoeg aandacht voor vanuit het Rijk en waarin verschilt deze aanpak met die in de stad?

In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met Esther Slegh, procesregisseur Duurzaamheid bij de gemeente Goeree-Overflakkee en Ruud Doorenbos, senior projectleider bij Platform 31 met focus op het landelijk gebied.

Esther vertelt over de aardgasvrije aanpak op Goeree Overflakkee en het verschil van aanpak tussen stad en platteland: ‘De woningopbouw in een gemiddeld dorp is heel divers met veel meer verschillende bouwjaren en woningtypes dan de gemiddelde stadswijk’. Ruud geeft voorbeelden van andere plattelandsgemeenten in het land. Er wordt ingezoomd op de alternatieven voor aardgas en de kracht van de gemeenschapszin op het platteland.

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...