Podcasts NPLW - S01 / E05

Bewoners betrekken bij techniekkeuze

In deze podcast leggen we uit hoe je het proces van besluitvorming samen met bewoners kan inrichten.

We gaan in op:

  • Hoe je start bij het einddoel van het proces om vervolgens te bedenken welke stappen, informatie en mensen nodig zijn om dit doel te bereiken.
  • Dat besluitvorming een onderdeel is van een groter proces in de wijkaanpak. Participatie gaat verder dan het zoeken naar draagvlak voor het maken van beslissingen.
  • De mijlpalen die je bepaalt om te komen tot een besluit over de warmteoplossing.
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...