Podcasts NPLW - S01 / E04

Wijkeconomie in de warmtetransitie

Welke rol kan de wijkeconomie spelen in de warmtetransitie en hoe kun je dit als beste faciliteren? 

In deze podcast gaat Anna Ankoné hierover in gesprek met met Roland Kluskens, bestuursadviseur werkgelegenheid en energietransitie bij de gemeente Arnhem en Patricia van der Haak, eigenaar van Transitiereizen. De podcast wordt opgenomen in het Spijkerkwartier waar verschillende duurzame bewonersinitiatieven actief zijn en er ook een Buurtbaanbureau is opgericht.

Roland vertelt over het ontstaan van het Buurtbaanbureau (www.buurtbaanbureau.nl) in het Spijkerkwartier. Dit is een sociale onderneming van en voor de wijk. Doel is om inwoners de kans te geven om mee te doen met het leven van alledag. Mensen worden hier bv ook opgeleid tot energiecoach.

Patricia heeft voor het Programma Aardgasvrije Wijken (nu NPLW) ook een onderzoek gedaan over de voordelen van de inzet van een wijkbedrijf in de energietransitie en licht de resultaten toe.

Samen gaan ze ook uitgebreid in op de vraag hoe vanuit de gemeente de wijkeconomie kan worden gestimuleerd. ‘Mee oplopen met batterijtjes (actieve mensen) in de wijk’ geeft Patricia aan als eerste stap.

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...