Podcasts NPLW - S02 / E01

De grote verbouwing: waar staan we met de energietransitie in de gebouwde omgeving?

Podcastserie van het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving

In deze 1e aflevering van de podcastserie Expeditie Energie vertellen Teun Bokhoven en Jan van Beuningen waar Nederland staat in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Zij spreken over de doelen, het beleid en welke stappen er gezet kunnen worden om van het aardgas af te gaan. Tot slot reflecteert Diederik Samson op wat er goed gaat in deze warmtetransitie en welke uitdagingen er nog liggen.

Deze podcastserie is gemaakt om kennis en informatie over de energietransitie in de gebouwde omgeving te delen. Het gaat om uitwisseling tussen beleid, uitvoering en de verschillende betrokken partijen. Vanuit het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving doen de volgende organisaties mee: ministerie van BZK, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Aedes, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Energie Nederland.

company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...