Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast 'De regierol van de gemeente in de aardgasvrije wijk' - Proeftuin Overwhere-Zuid

Hoe pakt de gemeente Purmerend de regierol in de …

Hoe pakt de gemeente Purmerend de regierol in de aardgasvrije wijk? De gemeente Purmerend zag in 2017 koppelkansen tussen de vernieuwing van het riool en de aanleg van een warmtenet. Toen de kans zich voordeed om de wijk Overwhere-Zuid aardgasvrij te maken mede met behulp van de subsidie uit het programma Aardgasvrije wijken, meldden zij zich als één van de eerste gemeenten aan voor de proeftuinen. In deze podcast zijn we in gesprek met Jaspert Verplanke, programmamanager duurzaamheid, die vertelt over de rol die zij als gemeente hierbij hebben ingenomen. Transcript: https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/regieenorganisatie/kennis+en+leren-ro/podcasts+regie+en+organisatie/2010535.aspx?t=Podcast-Regie-en-organisatie-de-regierol-van-de-gemeente-in-de-aardgasvrije-wijk
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...