Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast 'Samen onderweg naar een aardgasvrije wijk' - Klimaatadaptatie

Hoe belangrijk is het om gelijk met het aardgasvr…

Hoe belangrijk is het om gelijk met het aardgasvrij maken van de wijk, ook de opgave klimaatadaptatie mee te nemen? In deze podcast vertellen Frank Kuster, beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling en Isabelle de Warrimont, beleidsadviseur Klimaatadaptatie van de gemeente Venlo hoe zij de proeftuinwijk Hagerhof-Oost aardgasvrij maken met aquathermie, en hoe zij koppelkansen zien met klimaatadaptatie. Transcript: https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/verbindenvanopgaven/kennis+en+leren-vvo/podcasts+verbinden+van+opgaven/2009893.aspx?t=Podcast-Samen-onderweg-naar-een-aardgasvrije-wijk-Klimaatadaptatie
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...