Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast 'Samen onderweg naar een aardgasvrije wijk' - De aardgasvrije wijk en de ondergrond

De aardgasvrije wijk en de ondergrond De realisat…

De aardgasvrije wijk en de ondergrond De realisatie van de aardgasvrij opgave heeft veel impact op de infrastructuur in de bodem. Daarnaast is door klimaatverandering ook verandering onder de grond merkbaar. Hoe breng je beleid en uitvoering bij deze complexe vraagstukken bij elkaar? Henk van den Berg, transitiemanager Ondergrond bij VNG, vertelt hoe je dit kunt vormgeven. Lidwien Besselink, senior adviseur ondergrond, licht toe hoe ze in Amsterdam omgaan met alle gestapelde opgaven in de ondergrond. Transcript: www.rovid.nl/rvo/rvo/2021/rvo-rvo-20210218-idmvp7019-tekst.txt
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Volg ons op ...