Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast ‘De Energietransitie en Omgevingswet: een update’ op bezoek bij de gemeente Den Haag

Annelies van Rumpt, projectmanager energietransit…

Annelies van Rumpt, projectmanager energietransitie bij de gemeente Den Haag vertelt hoe de gemeente het industriegebied Binkhorst wil transformeren naar een, uiteindelijk klimaat neutrale, wijk waar het plezierig wonen en werken is. Transcript: https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20201224-id6w6sasc-tekst.txt
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...