Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast 'Samen onderweg naar een aardgasvrije wijk' - Een inclusieve energietransitie

In deze podcast zijn we op bezoek bij de gemeente…

In deze podcast zijn we op bezoek bij de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem werkt vanuit de gedachte dat energie bereikbaar moet zijn voor iedereen. Dit doen zij onder meer door samen te werken met Bureau Ruimtekoers. Dit bureau betrekt op een bijzondere manier de buurt of wijk bij de leefomgeving, want zij creëren via collectieve kunstprojecten en events saamhorigheid en betrokkenheid bij de leefomgeving. Transcript: https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/verbindenvanopgaven/kennis+en+leren-vvo/podcasts+verbinden+van+opgaven/2009921.aspx?t=Podcast-Samen-onderweg-naar-een-aardgasvrije-wijk-Een-inclusieve-energietransitie Volgens de gemeente Arnhem is er extra inspanning nodig om een inclusieve energietransitie te realiseren en om te voorkomen dat mensen door de energietransitie in de financiële problemen komen. Of er zelfs voor te zorgen dat financiële problemen verlicht worden. Om mensen te bereiken is het belangrijk aan te sluiten bij het leven in de wijk, en met oprechte interesse gesprekken aan te gaan. Kijk waar je kunt aanhaken bij bestaande trajecten en initiatieven en neem hierin een faciliterende/ondersteunende rol in. Ook is het belangrijk om collega’s uit het sociale domein te bereiken. Hierbij is het belangrijk om in contact te staan met deze collega’s en dat je ervoor zorgt dat jouw boodschap en doelen aansluiten bij waar je collega’s mee bezig zijn.
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...