Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast 'Het stille midden is niet stil – en wél bereikbaar'

Vooral koplopers en tegenstanders laten zich hore…

Vooral koplopers en tegenstanders laten zich horen als een gemeente met wijkbewoners praat over aardgasvrij. Een grote middengroep blijft stil. Of toch niet? In deze podcast blijkt dat die middengroep niet stil, maar vooral slecht in beeld is. De gemeente Amsterdam deelt haar ervaringen. En filosoof Bart Brandsma geeft tips, waaronder: ga eerst na om welke tegenpolen het in jouw wijk gaat, en kijk dan wie er in het midden zitten. En luister oprecht naar hun worsteling. https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/participatie+en+communicatie2/kennis+en+leren-pc/podcasts-pc/2100895.aspx?t=Podcast-Het-stille-midden-is-niet-stil-In-gesprek-met-Gemeente-Amsterdam-en-Bart-Brandsma
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...