Podcasts Aardgasvrije Wijken - S0 / A0

Podcast 'Samen onderweg naar een aardgasvrije wijk' - Werkgelegenheid

Hoe verbind je de energietransitie met het creëre…

Hoe verbind je de energietransitie met het creëren van werkgelegenheid? We zijn in gesprek met Josee van Linschoten en Sàndor Csenki van WijkEnergieWerkt. Zij vertellen hoe zij in de Rotterdam, waaronder de wijk Bospolder Tussendijken, de energietransitie inzetten om de sociaaleconomische positie te verbeteren van bewoners, werkgelegenheid creëren en mede daardoor de sociale cohesie in de wijk versterken. Transcript: https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/verbindenvanopgaven/kennis+en+leren-vvo/podcasts+verbinden+van+opgaven/1983702.aspx?t=Podcast-Samen-onderweg-naar-een-aardgasvrije-wijk-Werkgelegenheid

Over Podcasts Aardgasvrije Wijken

In de serie podcasts aardgasvrije wijken word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel. We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.