Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E426 - 14 juli 2024

Wat maakt je een getrouwe medearbeider? (n.a.v. Kol. 4 : 7 - 18).

S0 / E425 - 14 juli 2024

Die is, en Die was, en Die komen zal.

S0 / E424 - 07 juli 2024

Waarom zou je als Christen Israël liefhebben en zegenen?

S0 / E423 - 30 juni 2024

O.a. over het belang van het gebed in deze laatste dagen van de Gemeente (n.a.v. Kol. 4 : 1 - 6).

S0 / E422 - 30 juni 2024

Hyper- of ultradispensationalisme (deel 1) - Recht snijden of versnijden?

S0 / E421 - 23 juni 2024

Is de Heere Jezus, voor jou als gelovige, je Redder of je Rechter, of beide?

S0 / E420 - 09 juni 2024

Ben je voorbereid om voor de Rechterstoel van Christus te verschijnen? (n.a.v. Kol. 3 : 17 - 25).

S0 / E419 - 09 juni 2024

Een inleiding (deel 3).

S0 / E418 - 02 juni 2024

Maria, Paulus en Timotheüs namen de tijd om te leren. Ben jij leerbaar?

S0 / E417 - 26 mei 2024

Wat doet een Christen die gericht is op de dingen die boven zijn? (n.a.v. Kol. 3 : 5 - 17).

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...