Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E355 - 06 augustus 2023

Het vlees is uw grootste vijand (spreker: br. N.C. Verhoef).

S0 / E354 - 30 juli 2023

Wat betekent het om de Heere te volgen in Zijn barmhartigheid?

S0 / E353 - 30 juli 2023

Paulus' opdracht naar de heidenen.

S0 / E352 - 23 juli 2023

Wat houdt het in dat de Heere barmhartig is?

S0 / E351 - 16 juli 2023

Vertrouwen op de Heere in beproevingen (Psalm 11).

S0 / E350 - 16 juli 2023

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 3) - Over onvoorwaardelijke verkiezing.

S0 / E349 - 09 juli 2023

Atheïsten, die een (afgods)beeld maken? Over AI (kunstmatige intelligentie).

S0 / E348 - 09 juli 2023

Over het ontstaan van verschillende mensenrassen en Israëls toekomst.

S0 / E347 - 02 juli 2023

Wat leren we van het zitten van de Heere Jezus, als Profeet, Priester en Koning?

S0 / E346 - 02 juli 2023

Biddende dat gij moogt waardig geacht worden (Luk. 21 : 36).

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...