Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E386 - 31 december 2023

De schapen volgen de herder na.

S0 / E385 - 24 december 2023

Over Egypte en schaapherders... en de dwaasheid der prediking.

S0 / E384 - 10 december 2023

Wat leer je van het feit dat de Heere God zich kenbaar maakte aan koning Achab?

S0 / E383 - 10 december 2023

Een verloren schaap...? (Matth. 18 : 12, 13).

S0 / E382 - 03 december 2023

Waarom heeft de Heere God verzoening mogelijk gemaakt?

S0 / E381 - 26 november 2023

"Vreest niet, (...) opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn" (n.a.v. Psalm 99).

S0 / E380 - 26 november 2023

Fébe, een diakones of een dienares?

S0 / E379 - 19 november 2023

Bijbels licht op het populaire mindfulness.

S0 / E378 - 12 november 2023

Ontwikkeling van christendom en Gemeente door de Gemeente-tijd heen.

S0 / E377 - 12 november 2023

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 6) - over de volharding van de gelovigen.

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...