Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E366 - 17 september 2023

Wat kun je voor broeders en zusters bidden? (Kol. 1 : 9 – 14).

S0 / E365 - 17 september 2023

Dat onze arbeid ijdel zou wezen...? (1 Thess. 3 : 5).

S0 / E364 - 10 september 2023

Wat het woord van God voortbrengt… (Kol. 1 : 1 – 8).

S0 / E363 - 10 september 2023

Geven aan de dienst van de Heere.

S0 / E362 - 03 september 2023

De Heere is goedertieren. Wat betekent het om Hem te volgen in Zijn goedertierenheid?

S0 / E361 - 03 september 2023

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 4) – Over beperkte verzoening.

S0 / E360 - 27 augustus 2023

Een goed krijgsknecht van Jezus Christus is standvastig.

S0 / E359 - 20 augustus 2023

"Strijd den goeden strijd des geloofs" om naar een eeuwige beloning te grijpen (met als voorbeeld: muziek).

S0 / E357 - 13 augustus 2023

Je kunt niet twee heren dienen - over muziek.

S0 / E356 - 13 augustus 2023

Opdat de geest behouden moge worden...? (1 Kor. 5 : 5).

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...