Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E376 - 05 november 2023

Een inleiding.

S0 / E375 - 29 oktober 2023

"O mijn ziel, zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting” (Kol. 1 : 14 - 20 en Psalm 62).

S0 / E374 - 29 oktober 2023

Het oordeel begint van het huis Gods...? (1 Petr. 4 : 17, 18).

S0 / E373 - 22 oktober 2023

Wat leer je voor vandaag van Israëls afval van geloof?

S0 / E372 - 15 oktober 2023

Kan Israël op dit moment op Gods bescherming rekenen of niet? (Psalm 83).

S0 / E371 - 15 oktober 2023

Opdat ik mag bevrijd worden.

S0 / E370 - 08 oktober 2023

In hoeverre bent u trouw? (spreker: br. N.C. Verhoef).

S0 / E369 - 01 oktober 2023

Dankt de Vader voor alle rijkdom die Hij je in Jezus Christus gegeven heeft.

S0 / E368 - 01 oktober 2023

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 5) - over onweerstaanbare genade.

S0 / E367 - 24 september 2023

Wat betekent het dat de Heere je vraagt om lijdzaamheid na te jagen?

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...