Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E414 - 12 mei 2024

De Heere Jezus moest eerst alle dingen vervullen...

S0 / E413 - 12 mei 2024

Is wat Robert Breaker leert wel Bijbels? (deel 1).

S0 / E412 - 05 mei 2024

Wat leer je van het feit dat de Heere gerechtigheid doet? (n.a.v. Psalm 7).

S0 / E411 - 28 april 2024

Er komt een tijd dat de hele aarde de Heere zal eren (n.a.v. Psalm 8).

S0 / E410 - 28 april 2024

Een inleiding (deel 2).

S0 / E409 - 21 april 2024

Die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zone Gods (...) uit de opstanding der doden (n.a.v. Rom. 1 : 1 - 4).

S0 / E408 - 14 april 2024

Ben je een liefhebber der wellusten of een liefhebber Gods? En hoe belangrijk is het antwoord op deze vraag, juist in deze laatste dagen... ? (n.a.v. Kol. 3 : 1 - 4).

S0 / E407 - 14 april 2024

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 10) - De enige ware kerk?

S0 / E406 - 07 april 2024

Verschillende soorten oren in de Bijbel.

S0 / E405 - 31 maart 2024

Wat het vergoten bloed van de Heere Jezus je geeft (wil geven).

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...