Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E396 - 18 februari 2024

Laatste vermaningen en zegenbede.

S0 / E395 - 11 februari 2024

Misleiding door woorden, en hoe je je er tegen kunt beschermen (n.a.v. Kol. 2 : 1 – 5).

S0 / E394 - 04 februari 2024

Over tegenslagen in het leven van een kind van God en hoe daarmee om te gaan.

S0 / E393 - 04 februari 2024

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 8) - Welker hart de Heere heeft geopend... (Hand. 16 : 14).

S0 / E392 - 28 januari 2024

Wat brengt Paulus' dienst je? (n.a.v. Kol. 1 : 24 - 29).

S0 / E391 - 21 januari 2024

Wat betekent het dat de Heere God je als gelovige overvloedige genade geeft?

S0 / E390 - 21 januari 2024

De groeten van Paulus.

S0 / E389 - 14 januari 2024

Waarom gebruikt de Heere herhaling in Zijn woord en in de prediking?

S0 / E388 - 07 januari 2024

Waar je als Bijbelgelovige alert op moet zijn…

S0 / E387 - 07 januari 2024

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 7) - Moet de Heere je trekken om bij Hem te kunnen komen?

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...