Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E345 - 25 juni 2023

Wanneer ben je als Christen eigenlijk volmaakt?

S0 / E344 - 18 juni 2023

Wat doet een Godvrezende vader?

S0 / E343 - 18 juni 2023

Tot de heerlijkheid Gods.

S0 / E342 - 11 juni 2023

Wat maakt hun bruiloft duidelijk over de bruiloft van het Lam?

S0 / E341 - 11 juni 2023

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 2). Over de Totale verdorvenheid van de mens.

S0 / E340 - 04 juni 2023

Moet je als Christen nog steeds vergeving vragen?

S0 / E339 - 04 juni 2023

Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden...? (Filip. 3 : 11).

S0 / E338 - 28 mei 2023

Is zichtbare vrucht een maatstaf voor Gods leiding?

S0 / E337 - 28 mei 2023

Vervuld zijn met de Geest, om Gods woorden door te geven, in het OT en in het NT.

S0 / E336 - 21 mei 2023

Hoe kun je in moeilijkheden met vrede slapen? (Psalm 4).

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...