Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E335 - 21 mei 2023

Je naaste behagen ten goede.

S0 / E334 - 14 mei 2023

Wat doet een godvrezende moeder?

S0 / E333 - 14 mei 2023

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 1). Een inleiding.

S0 / E332 - 07 mei 2023

Wat is nu eigenlijk Schrift met Schrift vergelijken? Met als voorbeeld: bier...

S0 / E331 - 07 mei 2023

Waarom zij de Bijbel veranderden - een boekbespreking.

S0 / E330 - 30 april 2023

Behaag je de mensen of behaag je de Heere God?

S0 / E329 - 23 april 2023

Jouw waarheid, mijn waarheid of dé Waarheid?

S0 / E328 - 23 april 2023

Is het onmogelijk ... wederom te vernieuwen tot bekering? (Hebr. 6 : 4 - 6).

S0 / E327 - 16 april 2023

Een paar Paaslessen uit een gevangenis (spreker: br. N.C. Verhoef).

S0 / E326 - 16 april 2023

De liefde in de gemeente-praktijk.

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...