Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E406 - 07 april 2024

Verschillende soorten oren in de Bijbel.

S0 / E405 - 31 maart 2024

Wat het vergoten bloed van de Heere Jezus je geeft (wil geven).

S0 / E404 - 24 maart 2024

Laat je niet belasten met inzettingen, die geboden of leringen der mensen zijn (n.a.v. Kol. 2 : 16 - 23).

S0 / E403 - 17 maart 2024

De Heere is zachtmoedig. Wat betekent het om Hem te volgen in Zijn zachtmoedigheid?

S0 / E402 - 17 maart 2024

Een inleiding (deel 1).

S0 / E401 - 10 maart 2024

Wat betekent het om in de Heere Jezus volmaakt te zijn? (n.a.v. Kol. 2 : 9 – 15).

S0 / E400 - 03 maart 2024

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 9) - Over het sacrament van de (kinder)doop.

S0 / E399 - 03 maart 2024

De verheerlijking op de berg geeft een blik op de Tweede Komst (n.a.v. Matth. 16 : 28).

S0 / E398 - 25 februari 2024

Over de verleiding van de filosofie en hoe standvastig te zijn (n.a.v. Kol. 2 : 6 – 8).

S0 / E397 - 18 februari 2024

Laat je getuigenis kracht bijzetten door een goede reputatie, door een goede wandel.

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...