Podcast

Recht van Spreken

Podcast over Kinderrechten

Podcast over Kinderrechten van Defence for Children. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan samen in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.

Afleveringen

S02 / E06 - 20 november 2023

Alle kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland verblijven zijn leerplichtig (en voor kinderen van 16 tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald geldt een kwalificatieplicht). Dit geldt ook voor kinderen zonder verblijfsvergunning of kinderen van arbeidsmigranten. Toch gaan...

S02 / E05 - 06 juli 2023

Jaarlijks circuleren tientallen miljoenen afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op het internet. Het aantal websites met ernstig seksueel kindermisbruik is in twee jaar tijd verdubbeld. De meerderheid van het wereldwijde materiaal met seksueel misbruik van kinderen wordt gehost in Europa, met...

S02 / E04 - 17 mei 2023

Elke dag reizen duizenden kinderen door Europa zonder ouders of andere volwassen begeleiders. Ze zijn gevlucht uit hun thuisland of op zoek naar een betere toekomst elders. Wie zijn deze onbegeleide minderjarigen en aan welke gevaren en andere problemen worden zij op hun reis door Europa blootges...

S02 / E03 - 20 maart 2023

In het VN-Kinderrechtenverdrag staan in 54 artikelen de rechten van kinderen beschreven. Maar je hebt er weinig aan als kinderen -en de volwassenen om hen heen- niet goed weten wat die rechten inhouden. Uit onderzoek blijkt dat de kennis van kinderrechten beperkt is en de gevolgen hiervan kunnen...

S02 / E02 - 02 februari 2023

Het conflict in Oekraïne duurt nu bijna een jaar. In deze aflevering van “Recht van Spreken” bespreekt Carrie van der Kroon de impact die het conflict heeft op kinderen. In Oekraïne zelf en in Nederland. Journalist Michiel Driebergen beschrijft vanuit een winters Oekraïne wat hij ziet gebe...

S02 / E01 - 31 oktober 2022

Seksuele uitbuiting is een grove schending van de rechten van kinderen. Door de pandemie en oorlogen is het aantal kinderen dat wereldwijd slachtoffer wordt nog verder toegenomen. Ook het risico op uitbuiting is toegenomen. Carrie van der Kroon van Defence for Children - ECPAT reisde naar Bolivia...

S01 / E11 - 30 mei 2022

Uit recent onderzoek van het FOCUS-jongerenteam van Defence for Children blijkt dat veel jongeren die een ernstig delict meemaken dat schaamte of angst oproept, een hele tijd niets doen en wachten tot het overgaat. Ze weten niet goed waar ze terecht kunnen en denken dat er toch niets mee gedaan w...

S01 / E10 - 30 maart 2022

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die naar Nederland vluchten, zijn in de eerste plaats kind, en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze gehoord moeten worden in de asielprocedure. In deze aflevering vertelt Mahmoud - die op zijn 14e zonder ouders in Nederland aankwam - hoe hij...

S01 / E09 - 30 maart 2022

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die verdacht worden van een misdrijf, zijn nog niet volwassen en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze verhoord moeten worden. In deze aflevering vertellen Jason en Malcolm, die beiden als minderjarige verdacht werden van een geweldsdelict, hoe zij het verho...

S01 / E08 - 30 maart 2022

Slachtoffers tussen de 12 en 18 jaar zijn nog niet volwassen en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze verhoord moeten worden. In deze aflevering vertellen Emma en Levi - beiden minderjarige slachtoffers van seksueel geweld - hoe zij het verhoor van de politie ervaren hebben. In de studio be...

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...