Podcast

Recht van Spreken

Podcast over Kinderrechten

Podcast over Kinderrechten van Defence for Children. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan samen in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.

Afleveringen

S02 / A01 - 31 oktober 2022

Seksuele uitbuiting is een grove schending van de rechten van kinderen. Door de pandemie en oorlogen is het aantal kinderen dat wereldwijd slachtoffer wordt nog verder toegenomen. Ook het risico op uitbuiting is toegenomen. Carrie van der Kroon van Defence for Children - ECPAT reisde naar Bolivia...

S01 / A11 - 30 mei 2022

Uit recent onderzoek van het FOCUS-jongerenteam van Defence for Children blijkt dat veel jongeren die een ernstig delict meemaken dat schaamte of angst oproept, een hele tijd niets doen en wachten tot het overgaat. Ze weten niet goed waar ze terecht kunnen en denken dat er toch niets mee gedaan w...

S01 / A10 - 30 maart 2022

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die naar Nederland vluchten, zijn in de eerste plaats kind, en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze gehoord moeten worden in de asielprocedure. In deze aflevering vertelt Mahmoud - die op zijn 14e zonder ouders in Nederland aankwam - hoe hij...

S01 / A09 - 30 maart 2022

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die verdacht worden van een misdrijf, zijn nog niet volwassen en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze verhoord moeten worden. In deze aflevering vertellen Jason en Malcolm, die beiden als minderjarige verdacht werden van een geweldsdelict, hoe zij het verho...

S01 / A08 - 30 maart 2022

Slachtoffers tussen de 12 en 18 jaar zijn nog niet volwassen en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze verhoord moeten worden. In deze aflevering vertellen Emma en Levi - beiden minderjarige slachtoffers van seksueel geweld - hoe zij het verhoor van de politie ervaren hebben. In de studio be...

S01 / A07 - 13 december 2021

Kinderen en jongeren hebben recht op betekenisvolle participatie. Gelukkig zijn steeds meer gemeenten ervan overtuigd dat bij het maken van beleid en plannen de stem van kinderen en jongeren moet doorklinken. Met Huri Sahin en Imane Valk bespreekt Carrie welke stappen een gemeente kan zetten om a...

S01 / A06 - 18 november 2021

In Nederland wonen 23.000 kinderen in pleeggezinnen. Naar schatting worden in 50% van de gevallen broers en zussen niet samengeplaatst als zij uit huis worden geplaatst. Dit is niet in lijn met hun rechten en schadelijk voor de ontwikkeling. Defence for Children wil dat dit verandert. Wat hier we...

S01 / A05 - 04 oktober 2021

Terwijl de noodkreten luid klinken, sturen Nederland en Europa toch aan op vluchtelingenopvang in de regio. In deze aflevering bespreekt Carrie met Marieke Koekkoek en Veronika Pišorn wat dit betekent voor kinderen en hun rechten. Ook bespreken ze het Europese asiel- en migratiebeleid en de rol d...

S01 / A04 - 20 mei 2021

Het is de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden zodat zij zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Dat we hierin in Nederland ernstig tekortschieten, wordt pijnlijk duidelijk in deze podcast. Defence for Children wil dat er passende jeugdzorg komt en dat de leeftijdsgrens...

S01 / A03 - 06 april 2021

In deze podcast blikken we terug op de Tweede Kamerverkiezingen en kijken we vooruit naar de komende regeringsperiode. Welke kinderrechtenthema's verdienen de absolute aandacht? Wat verwachten we van de nieuwe regering? En op welke Kamerleden hebben we onze hoop gevestigd?Hos...

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...