Recht van Spreken - S01 / A11

Jongeren wachten tot het overgaat

Nienke (ervaringsdeskundige ExpEx) en Hevien Dahly (projectmedewerker Defence for Children)

Uit recent onderzoek van het FOCUS-jongerenteam van Defence for Children blijkt dat veel jongeren die een ernstig delict meemaken dat schaamte of angst oproept, een hele tijd niets doen en wachten tot het overgaat. Ze weten niet goed waar ze terecht kunnen en denken dat er toch niets mee gedaan wordt. De stap naar de Politie of Slachtofferhulp Nederland wordt vaak niet gezet. En als dat wel gebeurt, blijkt de hulp die wordt geboden onvoldoende. In deze podcast spreken we met Nienke - die zelf slachtoffer was van meerdere delicten - over hoe het komt dat het zo moeilijk is voor jongeren om hulp te zoeken. Ook bespreken we wat jongeren die slachtoffer worden nodig hebben, en hoe die hulp het beste tot stand kan komen.

Host: Carrie van der Kroon

Gasten: Nienkeervaringsdeskundige bij ExpEx en Hevien Dahly, projectmedewerker bij Defence for Children

Topics:

* de belangrijkste resultaten uit het onderzoek (4:08);

* waarom het zo moeilijk is voor jongeren om hulp te zoeken (8:00);

* waarom jongeren niet naar de politie stappen (9:52);

* wat jongeren die slachtoffer worden nodig hebben (11:25);

* het probleem met de hulp die er op dit moment is (19:51);

* wat er moet gebeuren zodat jongeren echt geholpen worden (23:20);

* tips voor professionals die met jongeren werken (24:20);

Links:

Rapport ‘Wachten tot het overgaat’ >

Stichting ExpEx >

Als jongere kun je anoniem terecht bij Fier of Slachtofferhulp Nederland om te praten over je problemen. 

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de Podcast over Kinderrechten van Defence for Children. Iedere maand spreekt host Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen.

Want er is nog veel mis als het gaat om naleving van kinderrechten. En de gevolgen daarvan zijn groot, op korte en op lange termijn. Wat moet er worden aangepakt? En welke ideeën en oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken, dus hoog tijd om naar hen te luisteren! 

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...