Recht van Spreken - S02 / E06

Onderwijs aan kinderen zonder verblijfsvergunning

Fura Grol (leerkracht ISK-onderwijs en adviseur bij de Stichting LOWAN), Folkert van der Werff (beleidsadviseur onderwijs nieuwkomers) en Ruzanna (jongerenambassadeur Defence for Children)

Alle kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland verblijven zijn leerplichtig (en voor kinderen van 16 tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald geldt een kwalificatieplicht). Dit geldt ook voor kinderen zonder verblijfsvergunning of kinderen van arbeidsmigranten.

Toch gaan zo’n tweeduizend kinderen uit deze groep niet naar school. En misschien nog wel meer, want niet alle kinderen zijn altijd in beeld bij de instanties. Ook zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs dat wordt aangeboden, onder andere door lerarentekorten.

Host: Carrie van der Kroon

Gasten: Fura Grol (leerkracht ISK-onderwijs en adviseur bij de Stichting LOWAN), Folkert van der Werff (beleidsadviseur onderwijs nieuwkomers) en Ruzanna (jongerenambassadeur Defence for Children).

Links:

Stichting LOWAN

Factsheet Recht op onderwijs

Artikel Tilburg.nl

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...