Recht van Spreken - S02 / E03

Kinderrechteneducatie in het onderwijs

Stans Goudsmit (Kinderombudsvrouw voor Rotterdam en omgeving), Dyon Schlebos (docent maatschappijleer Reeshof College in Tilburg) en Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden).

In het VN-Kinderrechtenverdrag staan in 54 artikelen de rechten van kinderen beschreven. Maar je hebt er weinig aan als kinderen -en de volwassenen om hen heen- niet goed weten wat die rechten inhouden. Uit onderzoek blijkt dat de kennis van kinderrechten beperkt is en de gevolgen hiervan kunnen groot zijn. 

In deze aflevering van Recht van Spreken gaat Carrie van der Kroon het hebben over kinderrechteneducatie. Wat is het precies? Waarom is het belangrijk? Hoe kunnen we dit het beste doen? En wie moeten het doen?

Natuurlijk komen ook kinderen zelf aan het woord: wat weten zij eigenlijk over hun rechten? En vinden ze het belangrijk daar meer over te weten? Dit vragen wij aan kinderen van het Novalis College in Eindhoven.

Host: Carrie van der Kroon

Gasten: Stans Goudsmit (Kinderombudsvrouw voor Rotterdam en omgeving), Dyon Schlebos (docent maatschappijleer Reeshof College in Tilburg) en Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden).;

Links:

www.kinderrechten.nl/kinderrechteneducatie

www.kinderombudsmanrotterdam.nl

www.methodem.nl

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...