Recht van Spreken - S01 / A10

Miniserie - Kindgericht horen: alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Stephanie Rap (Universiteit van Amsterdam) en Sander Schuitemaker (Defence for Children)

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die naar Nederland vluchten, zijn in de eerste plaats kind, en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze gehoord moeten worden in de asielprocedure. In deze aflevering vertelt Mahmoud - die op zijn 14e zonder ouders in Nederland aankwam - hoe hij de gehoren met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) heeft ervaren. In de studio gaat host Malou van der Starre in gesprek met onderzoeker Stephanie Rap en juridisch adviseur Sander Schuitemaker over hoe het horen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen beter zou kunnen.

Deze aflevering is onderdeel van de driedelige miniserie over kindgericht horen in straf- en vreemdelingenzaken.

Host: Malou van de Starre

Gasten: Stephanie Rap, universitair docent en onderzoeker Universiteit van Amsterdam en Sander Schuitemaker, juridisch adviseur bij Defence for Children.


Topics:

* Ongepaste vraagstelling en de stress die dit oplevert (6:45);

* Het belang van rust, voorbereiding en informatie (10:22);

* Cultuurverschillen en het recht op een individuele beoordeling (12:44);

* Het creëren van een veilige omgeving en hoe dit in het Barnahus (IJsland) wordt gedaan (17:00);

* Gebrek aan mentale steun na de gesprekken en de noodzaak voor een vertrouwenspersoon (20:05);

* De ondersteuning die door Nidos wordt geboden en welke verwachting jongeren hiervan hebben (24:19);

* Het lange wachten tijdens de asielprocedure en hoe betere communicatie over het proces jongeren zou kunnen helpen (28:58);

Links:

Project Kindgericht horen

Factsheet Kindgericht horen

Factsheet Barnahus

Onderzoek Stephanie Rap: betekenisvolle participatie van vluchtelingenkinderen in de asielprocedure

Onderzoek Stephanie Rap: The Right to Information of (Un)Accompanied Refugee Children

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de Podcast over Kinderrechten van Defence for Children. Iedere maand spreekt host Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen.

Want er is nog veel mis als het gaat om naleving van kinderrechten. En de gevolgen daarvan zijn groot, op korte en op lange termijn. Wat moet er worden aangepakt? En welke ideeën en oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken, dus hoog tijd om naar hen te luisteren! 

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...