Podcast

Recht van Spreken

Podcast over Kinderrechten

Podcast over Kinderrechten van Defence for Children. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan samen in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.

Afleveringen

S01 / A04 - 20 mei 2021

Het is de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden zodat zij zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Dat we hierin in Nederland ernstig tekortschieten, wordt pijnlijk duidelijk in deze podcast. Defence for Children wil dat er passende jeugdzorg komt en dat de leeftijdsgrens...

S01 / A03 - 06 april 2021

In deze podcast blikken we terug op de Tweede Kamerverkiezingen en kijken we vooruit naar de komende regeringsperiode. Welke kinderrechtenthema's verdienen de absolute aandacht? Wat verwachten we van de nieuwe regering? En op welke Kamerleden hebben we onze hoop gevestigd?Hos...

S01 / A02 - 11 maart 2021

Op dit moment groeien ruim 250.000 kinderen in Nederland op in armoede. Dit aantal is veel te hoog en een groot probleem is dat dit...

S01 / A01 - 21 februari 2021

In het vreemdelingenbeleid in Nederland wordt niet goed gekeken naar de rechten en belangen van het kind. Dit blijkt uit tal van zaken die Defence for Children op de Kinderrechtenhelpdesk behandelt. Hierdoor lopen kinderen grote schade op in hun ontwikkeling. Defence for Children wil dat hier str...

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...