Podcast

Recht van Spreken

Podcast over Kinderrechten

Podcast over Kinderrechten van Defence for Children. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan samen in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.

Afleveringen

S01 / E07 - 13 december 2021

Kinderen en jongeren hebben recht op betekenisvolle participatie. Gelukkig zijn steeds meer gemeenten ervan overtuigd dat bij het maken van beleid en plannen de stem van kinderen en jongeren moet doorklinken. Met Huri Sahin en Imane Valk bespreekt Carrie welke stappen een gemeente kan zetten om a...

S01 / E06 - 18 november 2021

In Nederland wonen 23.000 kinderen in pleeggezinnen. Naar schatting worden in 50% van de gevallen broers en zussen niet samengeplaatst als zij uit huis worden geplaatst. Dit is niet in lijn met hun rechten en schadelijk voor de ontwikkeling. Defence for Children wil dat dit verandert. Wat hier we...

S01 / E05 - 04 oktober 2021

Terwijl de noodkreten luid klinken, sturen Nederland en Europa toch aan op vluchtelingenopvang in de regio. In deze aflevering bespreekt Carrie met Marieke Koekkoek en Veronika Pišorn wat dit betekent voor kinderen en hun rechten. Ook bespreken ze het Europese asiel- en migratiebeleid en de rol d...

S01 / E04 - 20 mei 2021

Het is de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden zodat zij zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Dat we hierin in Nederland ernstig tekortschieten, wordt pijnlijk duidelijk in deze podcast. Defence for Children wil dat er passende jeugdzorg komt en dat de leeftijdsgrens...

S01 / E03 - 06 april 2021

In deze podcast blikken we terug op de Tweede Kamerverkiezingen en kijken we vooruit naar de komende regeringsperiode. Welke kinderrechtenthema's verdienen de absolute aandacht? Wat verwachten we van de nieuwe regering? En op welke Kamerleden hebben we onze hoop gevestigd?Hos...

S01 / E02 - 11 maart 2021

Op dit moment groeien ruim 250.000 kinderen in Nederland op in armoede. Dit aantal is veel te hoog en een groot probleem is dat dit...

S01 / E01 - 21 februari 2021

In het vreemdelingenbeleid in Nederland wordt niet goed gekeken naar de rechten en belangen van het kind. Dit blijkt uit tal van zaken die Defence for Children op de Kinderrechtenhelpdesk behandelt. Hierdoor lopen kinderen grote schade op in hun ontwikkeling. Defence for Children wil dat hier str...

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...