Recht van Spreken - S01 / E04

Passende jeugdzorg kan niet langer wachten

Iara de Witte en Kelly Piechnick

Het is de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden zodat zij zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Dat we hierin in Nederland ernstig tekortschieten, wordt pijnlijk duidelijk in deze podcast. Defence for Children wil dat er passende jeugdzorg komt en dat de leeftijdsgrens van 18 jaar verdwijnt. De politiek moet de komende regeringsperiode hard aan de slag met verbeteringen in de jeugdzorg, om nog meer schade te voorkomen.

Host: Carrie van der Kroon

Gasten: Iara de Witte, Projectcoördinator Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting bij Defence for Children en Kelly Piechnick ervaringsdeskundige bij Team ED en platform HOPE. 

Topics:

* Wat er gebeurt bij het verlaten van de jeugdzorg op je 18e (1:20);

* Het opschuiven van de leeftijdsgrens van 18 jaar als oplossing? (4:48);

* Hoe het is om in een jeugdzorginstelling te verblijven: sancties, beperkt onderwijs, gebrek aan liefde, onveilig gevoel (7:10);

* Geen oog voor ontwikkeling van jongeren en symptoombestrijding in plaats van aanpak oorzaak (14:10);

* Hoe het kan dat de problemen in de jeugdzorg in Nederland zo groot zijn (16:22);

* Hoe het zit met rechten van kinderen in de jeugdzorg (18:25);

* Wat er het hardst nodig is om te veranderen in de jeugdzorg volgens Kelly (21:08);

* De rol en impact van ervaringsdeskundigen van Team ED en platform HOPE (24:04); 

* Bevindingen over de jeugdzorg in de NGO-rapportage van het Kinderrechtencollectief aan het VN-Kinderrechtencomité (31:09);

* Of de recent aangekondigde €600 miljoen extra voor de jeugdzorg gaat helpen (33:30);

* Waarom we moeten stoppen met gesloten plaatsingen van kinderen (34:55);

* Wat er moet veranderen in de jeugdzorg volgens Defence for Children (36:19);


Links:

Team ED

Platform HOPE

Zorg na 18 jaar bij slachtoffers seksuele uitbuiting

NGO-rapportage Kinderrechten

€600 miljoen extra beschikbaar voor jeugdzorg

VN-studie over gesloten plaatsingen

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...