Recht van Spreken - S01 / E06

Onrecht bij uithuisplaatsing kinderen

Lisa Westerveld (Groenlinks) en Georgien Hakkert (Simba Familiezorg)

In Nederland wonen 23.000 kinderen in pleeggezinnen. Naar schatting worden in 50% van de gevallen broers en zussen niet samengeplaatst als zij uit huis worden geplaatst. Dit is niet in lijn met hun rechten en schadelijk voor de ontwikkeling. Defence for Children wil dat dit verandert. Wat hier wettelijk en praktisch gezien voor moet gebeuren, bespreken we in deze podcast. 


Host: Carrie van der Kroon


Gasten: Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid namens Groenlinks en Georgien Hakkert, projectleider bij Simba Familiezorg.


Topics:

* Hoe het kan dat broers en zussen in Nederland niet altijd bij elkaar worden geplaatst (2:38);

* Wat er tot dusver in de Tweede Kamer is besproken over uithuisplaatsingen en samenplaatsingen en welke moties eerder zijn ingediend door GroenLinks en de SP (5:00);

* Hoe andere landen in Europa omgaan met het recht op familie en samenplaatsing van broers en zussen, en wat ervoor nodig is om een wetswijziging in Nederland voor elkaar te krijgen (10:20);

* Welke stappen in Nederland nu worden ondernomen om praktische belemmeringen en grondoorzaken van het probleem rondom uithuisplaatsingen aan te pakken (14:10);

* Of alle aandacht die er nu is rondom uithuisplaatsingen als gevolg van de toeslagenaffaire gaat helpen om tot een structurele oplossing te komen (15:55);

* Wat we op korte termijn kunnen verwachten van Lisa Westerveld en Groenlinks om samenplaatsing van broers en zussen in de wet te krijgen (19:23);

* Hoe het pilot-programma Simba Familiezorg van SOS Kinderdorpen werkt (22:20);

* Wat de aanpak van Simba Familiezorg anders maakt dan de reguliere pleegzorg (26:24);

* Hoe meer prioriteit vanuit de overheid en een andere gezamenlijke visie zou kunnen zorgen voor een structurele verandering (29:30);


Links:

Motie van de leden Van Gerven en Westerveld (2020)
Motie van de leden Van Nispen en Hijink (2019) 
Aanpassing wetgeving Schotland 
Aanpassing wetgeving België
Submission aan VN Kinderrechtencomité

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...