Recht van Spreken - S01 / E05

Europees asiel- en migratiebeleid schadelijk voor kinderen

Marieke Koekkoek (Volt) en Veronika Pišorn

Terwijl de noodkreten luid klinken, sturen Nederland en Europa toch aan op vluchtelingenopvang in de regio. In deze aflevering bespreekt Carrie met Marieke Koekkoek en Veronika Pišorn wat dit betekent voor kinderen en hun rechten. Ook bespreken ze het Europese asiel- en migratiebeleid en de rol die Nederland daarbij speelt.


Host: Carrie van der Kroon


Gasten: Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid namens Volt, en Veronika Pišorn, Projectcoördinator Kinderrechten en Migratie bij Defence for Children. 

Topics:

* Wat Marieke en Volt tot dusver hebben bereikt in de Tweede Kamer op het onderwerp migratie (1:20);

* De noodzaak van verankering van het belang van het kind in de vreemdelingenwet op nationaal en Europees niveau. En wat wél gedaan kan worden ondanks de demissionaire status van het kabinet (7:17);

* Hoe de opvang in kamp Moria en Griekenland nu is voor kinderen (14:44);

* Wat de Europese Helpdesk van Defence for Children is (23:14);

* Waarom vluchtelingen met verblijfsstatus Griekenland niet meer mogen worden teruggestuurd en de gevolgen daarvan voor kinderen (25:02);

* Een Europese zak geld voor opvang in de regio in plaats van aandacht voor hervestiging van vluchtelingen (27:50);

* De implicaties van strenge grensbewaking, grenshekken en pushbacks en de rol van Frontex daarbij (30:52);

* De totstandkoming van het EU-migratiepact en wat het huidige conceptvoorstel betekent voor kinderen (37:00);

* Wat een humaner vluchtelingenbeleid betekent volgens Volt en Defence for Children en hoe dit kan worden bereikt (46:00);

* Of er nog politici zijn die zich inzetten om kinderen op te halen uit de kampen, nav de petitie #500kinderen van september 2020 (50:30);

* Wat Volt de komende tijd gaat doen om de situatie voor kinderen in migratie en asiel te verbeteren (52:05);

Links:

Motie ambtsbericht
Dagboek uit Moria (Atifa)
Een jaar na de brand in kamp Moria (Volkskrant)
Uitspraak Raad van State
Petitie #500kinderen
Europese Helpdesk
Volt Nederland

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...