Recht van Spreken - S01 / A01

Ontwikkelingsschade kind door lange verblijfsonzekerheid

Martin Vegter en Akhrat Selevani

In het vreemdelingenbeleid in Nederland wordt niet goed gekeken naar de rechten en belangen van het kind. Dit blijkt uit tal van zaken die Defence for Children op de Kinderrechtenhelpdesk behandelt. Hierdoor lopen kinderen grote schade op in hun ontwikkeling. Defence for Children wil dat hier structurele verandering in komt in de komende regeringsperiode.


Host: Carrie van der Kroon


Gasten: Martin Vegter, juridisch adviseur bij Defence for Children, en Akhrat Selevani, jongerenambassadeur en ervaringsdeskundige. 


Topics:

  • * Hoe het is om 9 jaar te leven in onzekerheid op diverse AZC's;
  • * Waar het misgaat in wetgeving en beleid en wat de gevolgen zijn voor kinderen;
  • * De omstandigheden voor kinderen op een AZC, ook nu tijdens de corona lock down;
  • * Aanpassing van de wet als structurele oplossing om onnodige ontwikkelingsschade bij kinderen in AZC's te voorkomen;
  • * Jongerenparticipatie essentieel voor goed beleid;
  • * Welke politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's aandacht hebben voor migratie en in het bijzonder het belang van het kind;


Links:

https://stemvoorkinderen.nl

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de Podcast over Kinderrechten van Defence for Children. Iedere maand spreekt host Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen.

Want er is nog veel mis als het gaat om naleving van kinderrechten. En de gevolgen daarvan zijn groot, op korte en op lange termijn. Wat moet er worden aangepakt? En welke ideeën en oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken, dus hoog tijd om naar hen te luisteren! 

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...