Recht van Spreken - S01 / E01

Ontwikkelingsschade kind door lange verblijfsonzekerheid

Martin Vegter en Akhrat Selevani

In het vreemdelingenbeleid in Nederland wordt niet goed gekeken naar de rechten en belangen van het kind. Dit blijkt uit tal van zaken die Defence for Children op de Kinderrechtenhelpdesk behandelt. Hierdoor lopen kinderen grote schade op in hun ontwikkeling. Defence for Children wil dat hier structurele verandering in komt in de komende regeringsperiode.


Host: Carrie van der Kroon


Gasten: Martin Vegter, juridisch adviseur bij Defence for Children, en Akhrat Selevani, jongerenambassadeur en ervaringsdeskundige. 


Topics:

  • * Hoe het is om 9 jaar te leven in onzekerheid op diverse AZC's;
  • * Waar het misgaat in wetgeving en beleid en wat de gevolgen zijn voor kinderen;
  • * De omstandigheden voor kinderen op een AZC, ook nu tijdens de corona lock down;
  • * Aanpassing van de wet als structurele oplossing om onnodige ontwikkelingsschade bij kinderen in AZC's te voorkomen;
  • * Jongerenparticipatie essentieel voor goed beleid;
  • * Welke politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's aandacht hebben voor migratie en in het bijzonder het belang van het kind;


Links:

https://stemvoorkinderen.nl

Over Recht van Spreken

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  

Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Luister via ...

Volg ons op ...