Podcast

Inspectie van het Onderwijs Podcast

Audioverhalen over onderwijs en toezicht

In deze podcast gaan inspectiemedewerkers in gesprek met leraren, schoolleiders en bestuurders over actuele thema’s zoals basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap). Samen verkennen ze een thema vanuit het perspectief van de onderwijspraktijk, het toezicht en het beleid of de wetenschap.

Afleveringen

S01 / E07 - 14 maart 2024

In deze aflevering gaan Tessa van Zadelhoff (schoolleider basisonderwijs), Sanne van der Velden (leerkracht en coördinator digitale geletterdheid) en Niels van Leuteren (onderwijsinspecteur) met elkaar in gesprek. Ze praten over de betekenis van digitale geletterdheid en het belang hiervan voor l...

S01 / E06 - 11 maart 2024

Het centraal eindexamen is voor iedereen een spannende periode. Waar moet een school allemaal aan denken om hun leerlingen daar soepel doorheen te loodsen? Elk jaar komen er bij de inspectie een paar duizend meldingen binnen over het examen. We spreken hierover met Dada Amoilafoe, bestuurder bij...

S01 / E05 - 11 december 2023

Hoe stuur je op een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen en studenten? En wat kan een bestuur doen zodat het op een school of opleiding sociaal veilig blijft? René Bosma en Siela Ardjosemito-Jethoe van Avans Creative Innovation gaan hierover in gesprek met inspecteur hoger onderwijs Thijs...

S01 / E04 - 27 januari 2023

De inspectie maakt een reeks van 3 podcasts over basisvaardigheden. In deze aflevering gaan Lammie Prins van het Deltion College (mbo), Carlijn Pereira van de Taalunie en inspecteur voortgezet onderwijs Mirna Pit met elkaar in gesprek. Ze praten over leesplezier, voorlezen, een integrale aanpak v...

S01 / E03 - 13 december 2022

Hoe gaat het met de leesvaardigheid van leerlingen aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs? En wat is er nodig om de leesvaardigheid te verbeteren, op school en thuis?De 9-jarige Annabel vertelt over de belangrijkste bevindingen uit het peilingsonderzoek Leesvaardigheid. Ze legt ui...

S01 / E02 - 06 september 2022

De inspectie maakt een reeks van 3 podcasts over basisvaardigheden. In deze aflevering gaan Sarah Bergsen (schoolleider basisonderwijs), Kees Hooyman (rekencoördinator voortgezet onderwijs) en Bauke Milo (onderwijsinspecteur) met elkaar in gesprek. Ze praten over het belang van goed leren rekenen...

S01 / E01 - 04 oktober 2021

In deze aflevering gaan Anne Bert Dijkstra en Laurens de Croes van de inspectie in gesprek met basisschooldocent Rozerin Top en Rob Aarts, directeur in het voortgezet onderwijs. Ze praten over het begrip burgerschap, het belang van onderwijs in burgerschap, de nieuwe wettelijke eisen en de manier...

company logo

Over Inspectie van het Onderwijs Podcast

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. We doen onderzoek bij besturen en scholen/instellingen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. 

Via deze podcast bespreken we actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het toezicht.