Inspectie van het Onderwijs Podcast - S01 / E04

Leesonderwijs: hoe staat het ervoor en wat kan er beter?

De inspectie maakt een reeks van 3 podcasts over basisvaardigheden. In deze aflevering gaan Lammie Prins van het Deltion College (mbo), Carlijn Pereira van de Taalunie en inspecteur voortgezet onderwijs Mirna Pit met elkaar in gesprek. Ze praten over leesplezier, voorlezen, een integrale aanpak van het leesonderwijs, doorgaande leerlijnen en nog veel meer. Duidelijk wordt welke stappen besturen en scholen kunnen zetten om het leesonderwijs te verbeteren. Ook de manier waarop de inspectie toeziet op de kwaliteit van het leesonderwijs komt aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden duiken we in de wereld van leesvaardigheid.

Meer informatie of een vraag voor Lammie Prins, Carlijn Pereira of de inspectie? Stuur dan een e-mail naar communicatie@owinsp.nl.

company logo

Over Inspectie van het Onderwijs Podcast

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. We doen onderzoek bij besturen en scholen/instellingen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. 

Via deze podcast bespreken we actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het toezicht.