Inspectie van het Onderwijs Podcast - S01 / E03

Het belang van lezen door de ogen van een 9-jarige

Peilingsonderzoek naar leesvaardigheid

Hoe gaat het met de leesvaardigheid van leerlingen aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs? En wat is er nodig om de leesvaardigheid te verbeteren, op school en thuis?

De 9-jarige Annabel vertelt over de belangrijkste bevindingen uit het peilingsonderzoek Leesvaardigheid. Ze legt uit wat het belang is van lezen, hoe leesonderwijs een inspanning van een heel schoolteam vraagt, dat het gunstig is voor de leesvaardigheid als begrijpend lezen geïntegreerd wordt in andere vakken en dat ook meer thuis lezen positief kan bijdragen aan het vergroten van de leesvaardigheid.

company logo

Over Inspectie van het Onderwijs Podcast

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. We doen onderzoek bij besturen en scholen/instellingen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. 

Via deze podcast bespreken we actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het toezicht.