Inspectie van het Onderwijs Podcast - S01 / E01

Wat vraagt de nieuwe burgerschapswet van scholen?

In deze aflevering gaan Anne Bert Dijkstra en Laurens de Croes van de inspectie in gesprek met basisschooldocent Rozerin Top en Rob Aarts, directeur in het voortgezet onderwijs. Ze praten over het begrip burgerschap, het belang van onderwijs in burgerschap, de nieuwe wettelijke eisen en de manier waarop de inspectie gaat toezien op de naleving daarvan. De podcast geeft handvatten om als school (verder) met burgerschapsonderwijs aan de slag te gaan.


Sinds 1 augustus 2021 zijn er nieuwe wettelijke eisen voor bevordering van burgerschap in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Voor mbo zijn er de al langer geldende wettelijke eisen zoals vastgelegd in de kwalificatie-eisen burgerschap. De nieuwe wet onderstreept dat bevordering van burgerschap en sociale cohesie een taak is die om gerichte aandacht van scholen vraagt.

company logo

Over Inspectie van het Onderwijs Podcast

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. We doen onderzoek bij besturen en scholen/instellingen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. 

Via deze podcast bespreken we actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het toezicht.