Inspectie van het Onderwijs Podcast - S01 / E06

Examenperiode – goed geregeld, soepel doorlopen

Het centraal eindexamen is voor iedereen een spannende periode. Waar moet een school allemaal aan denken om hun leerlingen daar soepel doorheen te loodsen? Elk jaar komen er bij de inspectie een paar duizend meldingen binnen over het examen. We spreken hierover met Dada Amoilafoe, bestuurder bij het Landelijks Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en ook zelf examenleerling. En met Djoke Deinum, examensecretaris op een school voor voortgezet onderwijs. En met onderwijsinspecteur Claudia Janssen, lid van de werkgroep Examens binnen de inspectie. Er komen veel voorbeelden uit de praktijk langs. Alles onder het motto: Examenperiode – goed geregeld, soepel doorlopen.

company logo

Over Inspectie van het Onderwijs Podcast

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. We doen onderzoek bij besturen en scholen/instellingen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. 

Via deze podcast bespreken we actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het toezicht.