Inspectie van het Onderwijs Podcast - S01 / E05

Sociale veiligheid in het (hoger) onderwijs

Hoe stuur je op een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen en studenten? En wat kan een bestuur doen zodat het op een school of opleiding sociaal veilig blijft? René Bosma en Siela Ardjosemito-Jethoe van Avans Creative Innovation gaan hierover in gesprek met inspecteur hoger onderwijs Thijs Kuppens. Ze spreken over de toenemende aandacht voor sociale veiligheid en wat besturen kunnen doen om sturing op sociale veiligheid structureel te borgen. Dat doen ze aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk en de aanbevelingen uit het inspectieonderzoek naar sturing op sociale veiligheid in het hoger kunst- en modeonderwijs.

Op onze website zijn het inspectierapport en de bijhorende handreiking met concrete handvatten te vinden. Voor meer informatie of een vraag aan René Bosma, Siela Ardjosemito-Jethoe of de inspectie kun je een mail sturen naar communicatie@owinsp.nl.

company logo

Over Inspectie van het Onderwijs Podcast

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. We doen onderzoek bij besturen en scholen/instellingen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. 

Via deze podcast bespreken we actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het toezicht.