Podcast

De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned

Prangende vragen aan de Psychiater door Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik/ Pressing questions to the psychiatrist by Anne-Marie van Dam and Rokus Loopik

Afleveringen

S2023 / E18 - 11 juli 2023

Anne-Marie van Dam komt binnenkort naar huis. Naar het Amsterdam dat ze mist. Haar huis, haar vriendenkring, haar familie, haar collegae. Evengoed, niet voordat we de balans opmaken. De balans van drie maanden vrijwilligerswerk in New York, the city of her dreams. Wat haar co-workers van A...

S2023 / E17 - 09 mei 2023

Anne-Marie van Dam is in New York. Zij werkt er drie maanden als vrijwilligster voor Concern Housing en Community Access. Ik was er toevallig ook, in haar eerste week. Met 15 mensen van het Leger des Heils, Netherlands Wide. We bezochten in die week samen PEOPLE/USA in Poughkeepsie, een voornamel...

S2023 / E16 - 26 maart 2023

Over Housing First, Ewout Kattouw en "Wie is er nou eigenlijk gek?", het Voorjaarscongres, over hoe je een cliënt helpt door over jezelf uit de school te klappen, over werken als vrijwilliger in New York, over wat Anne-Marie nou eigenlijk van BuurtzorgT-teams vindt en het boek "Rood is ja" van Sa...

S2023 / E15 - 14 februari 2023

Deel II van het gesprek dat ik op 6 februari 2023 had met Ewout Kattouw in the Living Museum in Leeuwarden.Ewout bespreekt in zijn boek zijn lange weg in de psychiatrie en hoe hij hier uiteindelijk weer uit kwam. Oordee...

S2023 / E14 - 07 februari 2023

Vandaag een aflevering met Ewout Kattouw, de schrijver van het boek ‘Wie is er nou eigenlijk gek’. Een dermate aansprekende titel, dat ik, ook na het lezen van zijn boek, niet anders kon dan hem vragen om een gesprek. Dat gesprek in the Living Museum in Leeuwarden duurde langer dan ik gepl...

S2023 / E13 - 01 januari 2023

Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Psychiater Doorgezaagd. Vandaag een gesprek met twee psychiaters, Anne-Marie van Dam, mijn vaste Podcast-Partner en Remke van Staveren. Remke is de schrijfster van diverse boeken. In deze aflevering komen we te spreken over haar laatste boek, Minder Slikke...

S2022 / E12 - 29 december 2022

OK, van doorzagen was weinig sprake. Veel meer dan vond ik het belangrijk om John en Roland aan het woord te laten. Is het niet geweldig en is het geen bewijs dat er veel in de GGZ ten goede is gekeerd, dat mensen zich op deze...

S2022 / E11 - 17 december 2022

In deze aflevering weer een fors aantal gespreksonderwerpen. Op basis van kritiek van luisteraars hebben de nieuwe aflevering niet langer laten duren dan pakweg 40 minuten.De volgende keer gaan we dat zelfs terugbrengen naar max 35 minuten. Evengoed, wij hopen dat deze 40 minuten interessa...

S2022 / E10 - 25 september 2022

Welkom bij deze nieuwe aflevering van de psychiater doorgezaagd. Waar gaan we het allemaal over hebben? Allereerst onze welgemeende excuses, want we kregen van een luisteraar te horen dat de afleveringen soms te lang zijn en ook deze keer gaan we daar geen gehoor aan geven. We hadden simpe...

S2022 / E09 - 26 juni 2022

Rokus had veel huiswerk in te halen, dus hij reflecteert op de documentaires Uit de Schaduw van Hannah Verboom en ECT bij Schizofrenie van Jessica Villerius. De Eigen Ervaring Doorgezaagd wordt door Rokus ingevuld op basis van de letter P. Over de mevrouw met de stofzu...

company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

For English Listeners! The episodes with an English title and 🇬🇧 are English spoken words. On Spotify you will find the letters 'GB' added to the title of the episode.

Luister via ...

Volg ons op ...