Podcast

De Psychiater Doorgezaagd

Prangende vragen aan de Psychiater

Afleveringen

S2021 / A04 - 02 October 2021

In deze aflevering komen de thema's ervaringsdeskundigheid, afstand en nabijheid, drang en dwang en story telling aan bod. Anne-Marie t...

S2021 / A03 - 05 April 2021

De tweede aflevering van de Psychiater Doorgezaagd borduurt voort op het gesprek over de DSM-5 in de eerste aflevering. Rokus heeft een aantal mensen bereid gevonden te reageren op die eerste aflevering van deze rubriek. Ook reageerden mensen via social media. Aan het woord komen Liesbeth de Lang...

S2021 / A02 - 22 February 2021

Op 6 februari 2021 startten Loopik en van Dam de Podcast 'de Psychiater Doorgezaagd'. Aan het einde van die aflevering beloofde Rokus een aantal ervaringsdeskundigen te vragen naar hun mening over dat classificatiesysteem. Russell Cummins heeft er een mening over. Over andere zaken ook trouwens....

S2021 / A01 - 06 February 2021

Een maandelijkse Podcast over de GGZ. Vandaag met prangende vragen over de DSM-5. 

company logo

over De Psychiater Doorgezaagd

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

Luister via ...

Volg ons op ...